Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

به پایگاه اطلاع‌رسانی «برنامه اقدام مشترک جهت بهره گیری از فاوا در بخش کشاورزی» خوش‌آمدید

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تسهیل کننده در تمامی صنایع و فعالیتهای روزمره دیده می-شود. بخش کشاورزی و صنایع وابسته با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه ای که در زندگی روزمره کلیه افراد جامعه دارند، دارای پتانسیلهای بسیاری در استفاده از فاوا به منظور افزایش بهره¬وری، کیفیت محصولات و تضمین امنیت غذایی است. این اهمیت در اسناد بین المللی منتشر شده توسط سازمان جهانی غذا، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در جلسه مشترکی که با حضور وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی برگزار گردید، مقرر شد برنامه اقدام مشترک دو وزارتخانه جهت بهره گیری از فاوا در بخش کشاورزی تهیه و ارائه گردد.

درحال حاضر مطلبی برای این بخش وجود ندارد.

دربارهطرح

آرشیومستندات

آرشیواخبار

اسنادطرح

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تسهیل کننده در تمامی صنایع و فعالیتهای روزمره دیده می-شود. بخش کشاورزی و صنایع وابسته با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه ای که در زندگی روزمره کلیه افراد جامعه دارند، دارای پتانسیلهای بسیاری در استفاده از فاوا به منظور افزایش بهره¬وری، کیفیت محصولات و تضمین امنیت غذایی است.

ارتباط با ما